Deel

Vergelijking

Het Eerlijk Pensioenlabel beoordeelt het beleggingsbeleid van tien pensioenfondsen op duurzaamheidsthema’s. Hiermee willen we bereiken dat fondsen hun invloed gebruiken om de bedrijven waarin zij (willen) beleggen ervan te overtuigen dat zij verantwoord en duurzaam (eerlijk) ondernemen. Door het beleggingsbeleid van pensioenfondsen te vergelijken, wil het Eerlijk Pensioenlabel de besturen van pensioenfondsen en hun deelnemers stimuleren om hun beleid voor verantwoord beleggen verder in te vullen, aan te scherpen en uit te breiden.

Informeren

Het Eerlijk Pensioenlabel is erop gericht om:

  • deelnemers van pensioenfondsen te informeren over de inhoud van het verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds waarbij ze zijn aangesloten;
  • leden van verantwoordingorganen of andere adviesorganen binnen pensioenfondsen te stimuleren om in gesprek te gaan met de besturen van pensioenfondsen over het verduurzamen van beleggingsbeleid en -praktijk;
  • pensioenfondsbesturen inzicht te geven in hoe hun beleid zich verhoudt tot dat van andere pensioenfondsen, en hun een handreiking te geven om hun beleid te verbeteren.

Dialoog

Het Eerlijk Pensioenlabel wil daarnaast dialoog aangaan met pensioenfondsen over verantwoord beleggen. Gevraagd en ongevraagd geven de samenwerkende organisaties advies aan pensioenfondsen, zodat die hun beleggingsbeleid – en de uitvoering ervan – kunnen verduurzamen.

Kom in actie in 5 min

5

Heb je iets meer tijd? Verdiep je in de score van je fonds en geef je fonds per thema feedback

Doe mee

Kom in actie in 1 minuut!

1

Reageer direct naar jouw fonds op de scores

Doe mee

Kom echt in actie

Wil je echt betrokken raken bij het beleggingsbeleid van je fonds? Wij geven je tips.

Doe mee

Het Eerlijk Pensioenlabel is een samenwerkingsverband van:

  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel