Deel

Het Eerlijk Pensioenlabel is een initiatief van Amnesty International Nederland, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Elke van deze vijf organisaties heeft expertise op problemen in de wereld, en op de rol die pensioenfondsen kunnen spelen bij oplossingen voor deze problemen.

Amnesty International

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten. www.amnesty.nl

 


Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie zet zich hiervoor in: lokaal, landelijk én wereldwijd, als lid van Friends of the Earth International. www.milieudefensie.nl

 


Oxfam Novib

Twee miljard mensen voeren dagelijks een harde strijd om uit de greep van de armoede te komen. Oxfam Novib zet zich voor hen in. Omdat wij geloven in het zelfdoen van mensen. Armoede is oplosbaar, zolang mensen maar de mogelijkheid krijgen om te werken aan een zelfstandig bestaan. www.oxfamnovib.nl.

 


PAX

PAX staat voor vrede. PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. www.paxvoorvrede.nl

 

 


World Animal Protection

Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. We komen o.a. actie om dieren in rampsituaties te redden en maken ons sterk voor het welzijn van varkens, koeien en kippen in de veehouderij. We geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Kortom, we staan op de bres voor een betere wereld voor dieren! www.worldanimalprotection.nl

Kom in actie in 5 min

5

Heb je iets meer tijd? Verdiep je in de score van je fonds en geef je fonds per thema feedback

Doe mee

Kom in actie in 1 minuut!

1

Reageer direct naar jouw fonds op de scores

Doe mee

Kom echt in actie

Wil je echt betrokken raken bij het beleggingsbeleid van je fonds? Wij geven je tips.

Doe mee

Het Eerlijk Pensioenlabel is een samenwerkingsverband van:

  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel