Deel

Vragen en antwoorden over het Eerlijk Pensioenlabel

Wat is het Eerlijk Pensioenlabel?

Het Eerlijk Pensioenlabel beoordeelt beleggingsbeleid van pensioenfondsen. We bekijken  welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu.

Waarom beoordelen jullie pensioenfondsen?

Pensioenfondsen beleggen geld (pensioenpremies) in bedrijven. De meeste werkenden in Nederland sparen bij een pensioenfonds, dus het gaat om heel veel geld. Met dat geld beleggen ze in bedrijven. Daardoor kunnen ze veel invloed hebben op deze bedrijven. Die invloed kunnen ze op meerdere manieren gebruiken om ervoor te zorgen dat die bedrijven duurzamer worden. Met meer oog voor mens, dier, klimaat en milieu.

Welke organisaties maken het Eerlijk Pensioenlabel?

Het Eerlijk Pensioenlabel is een initiatief van Amnesty International Nederland, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Elke van deze vijf organisaties heeft een specifieke expertise op het gebied van problemen in de wereld. En een visie op de rol die pensioenfondsen kunnen spelen bij oplossingen daarvoor.

Waarom gaat dit over beleid, maar niet over waarin het geld in de praktijk wordt geïnvesteerd?

Het Eerlijk Pensioenlabel heeft nu het beleid beoordeeld, maar zal de komende jaren wel degelijk ook de praktijk beoordelen: waarin wordt het geld echt belegd? Beleid is van belang omdat je een pensioenfonds daarop kunt aanspreken. Omdat het beleid in principe de praktijk bepaalt, starten wij bij beleid.

Wat doet verantwoord beleggen met het rendement?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat verantwoord beleggen in ieder geval geen negatieve gevolgen heeft voor het rendement op de beleggingen.

Wat gaan jullie doen nu veel scores zo slecht zijn?

De komende tijd willen we met de pensioenfondsen in gesprek om te bekijken waar en hoe het beleid kan worden verbeterd.

Mijn pensioenfonds staat er niet tussen. Waar kan ik informatie vinden over mijn fonds?

We hebben ons binnen het Eerlijk Pensioenlabel moeten beperken tot de tien grootste fondsen. Het is dus goed mogelijk dat jouw fonds er niet tussen staat. Je kunt op de website van jouw fonds het beleggingsbeleid bekijken. Misschien kun je bij je pensioenfonds achterhalen door wie het geld wordt belegd. Soms wordt dat namelijk door een bank of verzekeraar gedaan, en mogelijk zit die in de Eerlijke Bankwijzer of Eerlijke Verzekeringswijzer. Je kunt sowieso je fonds eens vragen om onze website te bekijken en aan te geven hoe ze denken dat ze zouden scoren.

Misschien heb je een pensioenverzekering. Dat is net weer een andere pensioenvorm: dan zit je pensioengeld bij een verzekeraar, en mogelijk zit die in de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Waarom hebben jullie voor deze tien fondsen gekozen?

Dit zijn de tien fondsen met de meeste deelnemers: samen meer dan13 miljoen mensen. We hebben hiervoor gekozen omdat we voor zo veel mogelijk mensen duidelijk willen maken hoe hun pensioengeld wordt belegd. Overigens: mensen kunnen vanwege wisseling van werk bij verschillende pensioenfondsen voor hun pensioen sparen.

Kom in actie in 5 min

5

Heb je iets meer tijd? Verdiep je in de score van je fonds en geef je fonds per thema feedback

Doe mee

Kom in actie in 1 minuut!

1

Reageer direct naar jouw fonds op de scores

Doe mee

Kom echt in actie

Wil je echt betrokken raken bij het beleggingsbeleid van je fonds? Wij geven je tips.

Doe mee

Het Eerlijk Pensioenlabel is een samenwerkingsverband van:

  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel
  • Eerlijk Pensioenlabel